torsdag 28. august 2008

Hvordan blir bokmålen og nynorsken brukt


Vi har lenge hatt to skriftspråk i Norge, nynorsk og bokmål. Disse er langt fra likestilte. Dette kan du se innenfor de fleste områdene der du kan velge mellom nynorsk eller bokmål. Noen eksempel kan være innenfor kommunikasjon , som tv og radio. Her kan du se at det er store forskjeller mellom bruken av nynorsk og bokmål. Et eksempel er bokutgivelser. Her ser du at av 5643 bøker som ble utgitt i 2003 så var det 4652 av disse som ble skrevet på bokmål, mens det var bare 460 av bøkene som ble utgitt på nynorsk. Det vil si at det er bare i overkant av 8% av bøkene som ble utgitt i 2006 som ble utgitt på nynorsk. Også innenfor radio og tv ser du denne tendensen. Hele 56,7% av alle radioprogrammene i 2006 var på bokmål, mens bare 5,3% var på nynorsk. Her ser du at det er enda færre som bruker nynorsk innenfor radio. Det er faktisk over ti ganger så mange som snakker bokmål her. Dialekt er også flittig brukt innenfor radio. I Tv snakker de ikke så mye dialekt. Det gjør at det er flere som snakker på bokmål eller nynorsk. Her er forskjellen på hele 62,5 prosentpoeng. 70% som snakker bokmål mot 7,5% som snakker nynorsk.

Dette kan vise at det er noen steder der de foretrekker å snakke nynorsk, mens de andre steder foretrekker å bruke bokmål. Av våre 431 kommuner er det 37,2 kommuner som bruker bokmål og 26,7 kommuner som bruker nynorsk. Det er trolig i fylker som Sogn og Fjordane som har mange av de nynorske bokutgivelsene, og radio- og tvprogrammene. Grunnen til dette utsagnet kommer fra SSB sine nettsider der det står at hele 100% av de som bor i fylket har nynorsk, mens det er en stor mulighet for at det er Vestfold som har de fleste bokmålsproduktene. Her og ser du at hele fylket står for en mening. Her vil alle ha bokmål. Fylker som Vest-Agder, Akershus og Oslo bruker og mye bokmål, mens fylker som Møre og Romsdal og Hordaland foretrekker nynorsk. Alt i alt er det 11,5% av Norges befolkning som bor i nynorskkommune, mot 39,5% som bor i en bokmålskommune.

Disse tallene og forskjellene vil nok holde seg noenlunde stabile i de neste årene også. Fordi de har vært nesten stabile helt siden 2002 til 2006 (det er her tallene er hentet fra)