fredag 6. mars 2009

Hijab i politiet?

Den siste tiden har det vært en hyppig debatt angående saken: Bør det bli lov å bære hijab i politiet. Jenter som ønsker å bære hijab ønsker å gjøre dette også når de er ute på vakt og i tjeneste, bør det ære lov?

I Islam er hijab et politisk plagg. Kvinnene må bære hijab når de er ute. I Norge og Europa er det ikke slik, her er hijab ikke et politisk plagg og vi har ingen lover som sier at det er påbudt å bære hijab. Her er det et symbol på frihet for muslimske kvinner.

Keltoum Hasnaoui Missoum sier til aftenposten.no: "Hijaben er noe jeg har valgt å bruke selv. Den er viktig for meg og mitt forhold til min religion". Hun mener at det er Norges fordommer til hodeplagget som er problemet ikke at de bærer det. Til Aftenposten sier hun også dette: ”I jobben som vekter og dørvakt opplevde jeg at ungdommer med ulik kulturell bakgrunn stolte mer på meg. Det var lettere for meg å roe ned gemyttene”. Hasnaoui Missoums utsagn viser at hodeplagget er en del av henne og at det er knyttet til religion og hennes egen identitet.
For mange i islam er hijab et religiøst plagg og de bruker det for å hedre sin leder Allah. Bør en få blande inn religion i politiuniformen.


Politiuniformen skal være nøytral og ikke vise noen standpunkt for religion eller meninger, men de skal allikevel være foregangspersoner i samfunnet. De skal være mot skiller og diskriminering i samfunnet og skal verne om forskjellige religioner. Dette gjør diskusjonen vanskelig, men i følge meg burde det egentlig ikke vært noe problem. For det første så har alltid politiuniformen vært nøytral uten innblanding av religion eller egen identitet. Selv om Norge lenge har vært et kristent land har det aldri i den senere tiden båret noen symbol for kristendommen. De politimenn som har vært her i Norge til nå har bare måttet innrette seg etter kleskvoten enten de ønsker det eller ikke. En av de tre kvinnene som uttaler seg i teksten til bt.no viser til disse to punktene: 1) absolutt ingen livssynssymboler må knyttes til politiuniformen, eller 2) andre religioner - for eksempel sikhiske og jødiske menns turban og kippa - gis også en plass i uniformen.
Tenk deg om. Hvordan ville det vært med en politimann med turban som sprang rundt for politiet?

Et annet poeng er at politiyrket faktisk er valgfritt ingen tvinger deg til å bli politi. Det er et eget valg og som i de fleste andre yrker i landet her trenger du faktisk å være kvalifisert til jobben. Ønsker du ikke å ha på deg det som er påbudt trenger du heller ikke søke, det er jo bare opp til deg hva du vil oftere for yrket du velger. Noen ofrer alt av fritid for å få det yrket de ønsker, mens andre må kanskje ofte et klesplagg eller noe av religionen. Det er kanskje et vanskeligere valg, men slik har politiet alltid vært her i landet.

Det sies at siden Norge er et flerkulturelt samfunn ønsker politiet også å få et flerkulturelt politi slik at alle kan få hjelp. Det er ikke mange av de norske politimennene som vet hvordan det er å flykte og det er også vanskelig for utlendinger og norske politi og kommunisere. Jeg mener at dette blir litt feil også. For hvis utlendinger skal hjelpe utlendinger vil dette føre til et skille i politiet og samfunnet ellers. Politiet bør kunne hjelpe alle, men å få støtte fra utlendinger ville ikke vært noe problem. Jeg mener også at det er en forskjell på de politifolkene som viser seg på gaten og de som sitter på kontor. For min del er det helt greit at politi som sitter på kontor bærer hijab,men med en gang de beveger seg ut så burde de kle på seg det de skal ha på seg.

Hvis det skulle ha blitt lov å bære hijab ute i tjeneste kunne det lett ha blitt slik at hijabkvinner eller andre folk med spesielle religioner kunne ha blitt et bytte for folk som er mot religioner. Hvis en politi med religiøseplagg kommer for å arrestere en ugangskråke kunne dette bare ført til flere problem. Hvis vi sier at ugangskråken er mot den religionene som politiet representerer, kan politiet bli et "lett" bytte for ugangskråken. Han kan muligens bestemme seg for at han vil ta politiet. Dette er det mindre sannsynlighet for at skjer hvis de er nøytrale. Det er og en mulighet for at politiet vil miste sin sentrale rolle hvis folk begynner å rakke ned på politi med spesielle religioner eller merkelige plagg. Er du kristen har du kanskje ikke lyst på en hindu som hjelp og hindufolk ønsker kanskje ikke hjelp av jøder. Utenom det ville kanskje hindupoliti fått mer respekt fra hinduugangskråker og jødepoliti få mer respekt fra jødskeugangskråker, men jeg er redd for at det ville vært mer problem med å innføre religiøse plagg i politiet enn fordeler. Hvis alle er nøytrale vil alle stå for det samme. Norge er for nasjonale og det kan føre til mage problem hvis utlendinger blir blandet for mye inn i samfunnet. Jeg tror ikke at så mange egentlig er imot at hijab skal innføres. Mye av debatten tror jeg foregår pga prinsipp og ikke av faren ved å innføre hijab. Hvorfor skal utlendinger få det slik de vil med en gang debatten kommer opp når vi har levd med kleskvote i politiet i alle år uten å klage?

Min hovedmening er at politiet skal være nøytralt og kolde seg til den uniformen som er påbudt, enten du er kvinne eller mann, normann eller utlending

Ingen kommentarer: