onsdag 11. mars 2009

Oslospråket i endring

Nå har mange språkforskere sett på det muntlige språket i Oslo. Forsøket kalles NoTa-korpuset. De har samlet 900000 ord av 166 forskjellige personer i perioden 2004-2006. Dette er da noe av det de har funnet ut:
  • Forskjellen mellom talespråket i Oslo øst og Oslo vest jevnes ut. Det jevnes mer ut blant menn enn kvinner
  • A-endingen er på vei inn i oslospråket for fult. 100% av menneskene under 50 år på østsiden sier elva, mens 72% av de på vestsiden sier elva. 80% av alle menn bruker a-ending. Kvinner bruker både a- og e-ending.
  • Kløyvd infinitiv er på vei bort. Under 20% av de på vest- og østsiden av Oslo sier gjøra og væra.
  • Navnepartikkelen er nesten borte. Det er nesten ingen som sier n´Per eller a´Kari.
  • Oslo vest språket har blitt mindre utpreget
  • Oslos østs trykk på førstestavelse i ord som banan og tunnel er på vei bort

Ingen kommentarer: