mandag 9. mars 2009

Sms analyse

E på bryne me bussholdeplassen kl2.
Ok.
Jepp. 5 på halv.
Eg kjøre imårå litt før halv 8. Sidda på?
Eg ska sidde på me Ingrid.
Jente 18 år

Lengde: Meldingene er vanligvis veldig korte, og presise
Språkbruk: Det som kjennetegner meldingene fra denne personen er at hun alltid slutter med punktum. På korte setninger bruker hun aldri subjekt eller verbal. Er setningene lengre eller det er lenge siden hun har sendt melding bruker hun både verbal og subjekt. Hun må få folk til å forstå hva meldingen handler om og så driter hun heller i subjekt og verbal igjen. Hun bruker noen forkortelser. E= er, Eg= jeg, Sidda elle sidde= sitter, ska= skal. Utenom det så bruker hun bokmålsord. Hun har altså en blanding av bokmål og dialekt.
Hvilken type melding: Nesten alle meldingene er informative, og bygger på hvem som skal kjøre eller om når hun kjører.


Om d e du som har lånt di støste diamant øyredobbane mine ? Si eg finne di che x) ?
Jente 16 år

Lengde: Lengden er vanligvis lang på disse meldingene. Når hun sender melding til med er det alltid for å spørre eller forklare noe. Det fører til lange meldinger.
Språkbruk: Hvis det er stavelser eller ord som sies likt som bokstaver bruker hun bokstavene i stedet for å skrive hele orden, eks. Hb= håper. Hun skriver også mye slik som hun snakker. Hun sier støste og derfor skriver hun støste hun bruker også øyredobber og derfor skriver hun det også. Hun bruker helt klart en blanding av muntlig og skriftlig språk. Hun blander også fullstendige og ufullstendige setninger. Che står for ikke og er et ord de bruker i hennes vennekrets. Hun bruker smiley for å understreke føleleser. Det er også vanlig at hun bruker et mellomrom mellom slutten av setningen og spørsmålstegnet. Bet blir ikke brukt hilsningsritualer i meldingene hennes.
Hvilke type melding: Hun bruker en appellativ skrivemåte, for hun prøver å sette skylden på med for at de er borte og for å kjefte på med.


Tenkte d. Fekk du meldingen om at d ska vær saman me en klubb på bogafjell? Å at d deffår ska vær på bogafjell. Vett derfår isje me maden. Ska du på fredag?
Ja. Om eg konne fått såde på me deg?
Ska du på gudfaren i dag?
Jente 17 år

Lengde: Meldingene er ofte veldig lange og utfylte. Hvis de ikke er lange fører det til at hun heller skriver flere meldinger etter hverandre.
Språkbruk: Hun bruker ikke så mye forkorteleser. Hun bruker forkortelser når hun svarer på spørsmål, men de setningene hun skriver selv eller nye spørsmål er fullstendige setninger. Hun holder kanskje ikke på normale skriveregler ved at du ikke skal starte setninger med Å og Og. Jenten bruker mye dialekt, ord som: fekk= fikk, saman= sammen, me= med, d= det, deffår= derfor, konne= kunne og såde= sitte.
Hvilke type melding: Hun skriver for det meste appellative meldinger, men bruker informativemeldinger inni mellom.


Det er stor forskjell på hvorfor folk sender meldinger til meg. Jeg mottar informative, appellative og ekspressive meldinger. Det blir ikke så mye sosiale meldinger på meg. Det er hovedsakelig mor og de jeg går på skolen med som sender informative meldinger. De andre formene for meldinger kommer litt fra alle.

Ingen kommentarer: